כיוון פסנתר

כיוון פסנתר

כיוון פסנתר יש לבצע אחת לעשרה חודשים עד שנה, למעט מקרים בהם טולטל או נחשף הפסנתר לשינויי טמפרטורות מהותיים. במצב זה, יצא הפסנתר מכוון באופן די מיידי וזאת גם אם מצבו תקין ואיכותו ברמה גבוהה.
שינויי הטמפרטורה משפיעים על עץ באופן שונה מכפי שמשפיעים על מתכת.
בנקודה המשמעותית ביותר לכיוון הפסנתר מוברגים ברגיי הכיוון העשויים ממתכת אל תוך בלוק העץ אשר בו הם שקועים והוא אמון על קיבועם בתוכו, תוך התאמה מרבית בין קוטר החורים בגוש העץ לבין קוטר ברגיי הכיוון. היות שהעץ מתרחב יותר מהמתכת בזמן התחממות, נוצר מצב בו החורים אשר אליהם מחוברים ברגיי הכיוון מתרחבים יותר מין הברגים מה שמאפשר את השתחררות ברגיי הכיוון, וכתוצאה מכך את רפיון המיתרים שמביא לשינויי כיוון הפסנתר.
המתח העצום המופעל על ברגיי הכיוון על ידי המיתרים משחרר לאיטו את ברגיי הכיוון,
המיתרים נרפים והתדרים משתנים.
יהיה נכון לומר שברוב המקרים הפסנתרים אשר אנו מנגנים בהם אינם במצב של כיוון מוחלט.
ועל כן לפני תחרויות בנגינה בפסנתר ולפני קונצרטים  מכוונים ככל שניתן סמוך למועד הנגינה.
אנו בעלי המקצוע וכמו כן נגנים בעלי שמיעה מוסיקאלית יודעים להבחין בין פסנתר במצב סביר ונעים לאוזן לבין פסנתר צורם הדורש כיוון.
כיוון הפסנתר מתבצע על ידי מתיחת המיתרים והבאתם לתדר הנכון הרצוי כך שהמרווחים בין הצלילים יהיו נכונים וישמעו לאוזננו באופן נקי ומשתלב.
נקודות היחס בין הצלילים יבואו לידי ביטוי,
ראשית בהתאמת המיתרים המפיקים יחד את אותו צליל בודד כאשר הוא מופק משני מיתרים או שלושה. לאחר מכן בין כל צליל לבין הצליל הרביעי והחמישי ביחס אליו.
ולבסוף בין כל צליל בודד לאותו הצליל באוקטאבה אחרת.

ישנם מכווני פסנתרים אשר נעזרים במכשיר אלקטרוני, אני באופן אישי מכוון לפי שמיעה בלבד וכמו כן רוב מכווני הפסנתרים  בחברה.
אין מניעה להעזר במכשיר אלקטרוני כל עוד האדם אשר מכוון פסנתרים  שומע היטב את מרווחי הצלילים ויודע לזהות תקלה במכשיר.
מחיר לכיוון פסנתר בדיאז הינו 450 ₪ כולל מע”מ. המחיר מתייחס לפסנתר בר כיוונון במצב סביר.
כיוון הפסנתר כאמור מתייחס לאיך ישמע הפסנתר ולא למצבו המכאני.
מלבד כיוון פסנתר נדרש לבצע תיאום מכאני כללי לפסנתר לפי הצורך.
אנו נוהגים לבצע בטיפול השנתי אשר אנו מציעים ללקוחותינו כיוון פסנתר  ותיאום מכאני לפסנתר.
התיאום המכאני מתייחס לכלל המערכות המרכיבות את הפסנתר ולתאום ביניהם ומתבצע על ידי מכוון פסנתרים מקצועי.
המערכות המשמעותיות הינן מערכת הקלידים מערכת המכאניקה ומערכת הפדלים.
בעת  ביצוע העבודה אנו מטפלים ומבטלים את החופשים והבלאי שנוצרו במהלך התקופה שעברה מהטיפול האחרון, מחזקים את הברגים במכאניקה, דואגים להגדלה או הקטנת צפיפות הלבד ממנו בנוי הפטיש (אינטונציה) ומביאים את המערכות לתיאום הרצוי ביניהן.
עלות תיאום מכאני לפסנתר נעה בין 100 ₪ ל700 ₪ לפי העניין.
המטרה להביא את הפסנתר למצב הנכון והנוח המרבי ככל שרמתו מאפשרת.
עלות תיאום מכני, כיוון וטיפול שנתי לפסנתר במסגרת האחריות נעה בין 650 ל 1000 שח.

מעוניינים לשמוע עוד?