אוקטובר 5, 2019

כיוון פסנתר

כיוון פסנתר יש לבצע אחת לעשרה חודשים עד שנה, למעט מקרים בהם טולטל או נחשף הפסנתר לשינויי טמפרטורות מהותיים. במצב זה, יצא הפסנתר מכוון באופן

קראו עוד >>