כלי מיתר

מחיר

אוריינטציה

מספר מיתרים בנג’ו

סוג יוקללה