פסנתרים וקלידים

מחיר

מספר קלידים

סוג פסנתר

צבע פסנתר חשמלי נייח